Thursday, May 16, 2013


 आज सोलापूरच्या दैनिक सकाळच्या ' साहित्य कलारंग ' या अंकात 
रजनीश जोशी यांनी माझ्याबद्दल एक लेख लिहिला आहे ,
त्याबद्दल त्यांचे खरोखर मनापासून आभार ………………!
 

No comments:

Post a Comment